Amtsblatt 8/2017 erschienen

Stadt Burg
1. Beschluss – LaGa-Ausschuss 15. Februar 2017
2. Beschlüsse – Bau- und Umweltausschuss 21. Februar 2017
3. Beschluss – Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 22. Februar 2017
4. Beschluss – Wirtschafts- und Vergabeausschuss 23. Februar
5. Sitzung des Hauptausschusses am 9. März 2017

Zurück